Witamy na stronie internetowej Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnosćią!!!!

 

 

Naprzeciw oczekiwaniom producentom rolnym

 

Zadania, które stoją przed Grupą Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Sp. z o.o. skupiają się w dużej mierze na podejmowaniu działań, których celem jest:

 
- poprawa opłacalności produkcji w gospodarstwach członków Grupy, w szczególności poprzez obniżenie kosztów produkcji, sprzedaży hurtowej oraz wspólnego zaopatrzenia w środki produkcji
tworzenie warunków sprzyjających planowaniu i dostosowywaniu produkcji rolnej pod względem ilości i jakości do popytu, w szczególności poprzez wprowadzenie standardów dotyczących produkcji 
pozyskiwanie rynków zbytu na produkowane w gospodarstwach członków produkty 
usprawnienie i ułatwianie pracy producentom rolnym poprzez wprowadzenie postępu biologicznego i technicznego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, upowszechnianie doświadczeń przodujących producentów, w szczególności w zakresie zasad produkcji mleka uwzględniając ochronę środowiska, mających na celu ochronę jakości wody, gleby i krajobrazu 
reprezentowanie interesów członków Spółdzielni wobec władz i innych instytucji oraz podmiotów działających na rynku 
- prowadzenie działalności społeczno - kulturalnej i edukacyjnej na rzecz swoich członków i środowiska.

 

STREFA CZŁONKA

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OFERTA HANDLOWA

STREFA CZŁONKA

KONTAKT

 

 

Kim jesteśmy?

 

Od maja 2019 roku funkcjonujemy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrzeszająca producentów ziarna zbóż oraz nasion roślin oleistych, której celem jest w szczególności :

- dążenie do dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych

- wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych

- ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych

- rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji

- ochrona środowiska naturalnego

- wspólne użytkowanie maszyn  i urządzeń

- wzajemna pomoc członków przy zbóż i roślin oleistych

- wspólne zaopatrzenie w środki produkcji

- organizacja i prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.