STRONA GLOWNA

01.11.2020
Rozpoczęcie II roku działalności Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. Trwa zbiór i sprzedaż kukurydzy z gospodarstw rolnych Wspólników za pośrednictwem grupy producentów rolnych. Do sprzedania Spółka będzie miała ok. 600 ton kukurydzy z kampanii 2020. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

01.03.2021
Trwają przygotowania pod wiosenne prace polowe w gospodarstwach rolnych Członków Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. Do sprzedaży w trakcie, jak i po żniwach 2021, Spółka będzie miała do zaoferowania: kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, owies i rzepak.

28.04.2021
Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. informuje, że MRiRW przedłużyło termin składania wniosków o dopłaty obszarowe do 17.06.2021r. Przypominamy, że w roku 2021 ARiMR nie wysyła wersji papierowych wniosków o dopłaty obszarowe, jak również od tego roku nie ma możliwości składania oświadczeń o braku zmian we wniosku.

29.10.2021
Pan Czesław Osak, Wspólnik Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o., wziął udział w szkoleniu z rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych z tematyki dot. promocji produktów rolnych. Grupa producentów rolnych uzyskała wiedzę na temat czynników wpływających na skuteczność negocjacji z kontrahentami, a także na temat koncepcji promocji, oraz w jaki sposób jakość produktów wpływa na pozycje rynkową.

Członkowie Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. jednogłośnie stwierdzili, iż wiedza uzyskana podczas rzeczowego szkolenia, z którą podzielił się Pan Czesław Osak, była potrzebna z poziomu całej grupy producentów rolnych, a także wniosła ona nowe, marketingowe, spojrzenie w zakresie prowadzonej działalności biznesowej.

STREFA CZŁONKA

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OFERTA HANDLOWA

STREFA CZŁONKA

KONTAKT