16 października 2022 roku

16 października 2022 roku

1 sieprnia 2022 roku

16 maja 2022 roku

15 stycznia 2022 roku

29 października 2021 roku

28 kwietnia 2021 roku

1 marca 2021 roku

Rozpoczęcie II roku działalności Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. Trwa zbiór i sprzedaż kukurydzy z gospodarstw rolnych Wspólników za pośrednictwem grupy producentów rolnych. Do sprzedania Spółka będzie miała ok. 600 ton kukurydzy z kampanii 2020. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

 

Trwają przygotowania pod wiosenne prace polowe w gospodarstwach rolnych Członków Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. Do sprzedaży w trakcie, jak i po żniwach 2021, Spółka będzie miała do zaoferowania: kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, owies i rzepak.

 

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. informuje, że MRiRW przedłużyło termin składania wniosków o dopłaty obszarowe do 17.06.2021r. Przypominamy, że w roku 2021 ARiMR nie wysyła wersji papierowych wniosków o dopłaty obszarowe, jak również od tego roku nie ma możliwości składania oświadczeń o braku zmian we wniosku.

 

Pan Czesław Osak, Wspólnik Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o., wziął udział w szkoleniu z rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych z tematyki dot. promocji produktów rolnych. Grupa producentów rolnych uzyskała wiedzę na temat czynników wpływających na skuteczność negocjacji z kontrahentami, a także na temat koncepcji promocji, oraz w jaki sposób jakość produktów wpływa na pozycje rynkową.

Członkowie Grupy Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. jednogłośnie stwierdzili, iż wiedza uzyskana podczas rzeczowego szkolenia, z którą podzielił się Pan Czesław Osak, była potrzebna z poziomu całej grupy producentów rolnych, a także wniosła ona nowe, marketingowe, spojrzenie w zakresie prowadzonej działalności biznesowej.

 

Podsumowanie II roku działalności grupy producentów rolnych

 

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. wprowadziła w okresie referencyjnym 01.11.2020 r. - 31.10.2021 r. do obrotu zewnętrznego:

 

  1. ok. 820 ton kukurydzy

  2. ok. 550 ton pszenicy

  3. ok. 40 ton owsa

  4. ok. 155 ton rzepaku

 

Wiosenne prace polowe w gospodarstwach rolnych Członków Spółki Grupa Producentów Rolnych
Pomorskie Ziarno sp. z o.o. zostały ukończone. Do sprzedaży w trakcie, jak i po żniwach 2022, Spółka
będzie miała do zaoferowania:
1. ok. 800 ton pszenicy
2. ok. 90 ton rzepaku
3. ok. 1.000 ton kukurydzy

 

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. przypomina wszystkim swoim Wspólnikom,
że wyłącznie do 31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.
Do tego terminu można składać wnioski w urzędach gmin lub miast.
Wśród dokumentów powinny się znaleźć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego
w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

 

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. informuje, że Pan Michał Koszucki oraz Pan
Damian Góral 30 sierpnia 2022 roku wzięli udział w szkoleniu z zakresu rozwijania umiejętności
biznesowych i marketingowych z tematyki dot. negocjacji w biznesie.
Przedmiotem szkolenia były m.in. następujące zagadnienia:
1. zasady prowadzenia negocjacji;
2. przygotowanie do negocjacji;
3. twardy styl negocjacji;
4. miękki styl negocjacji;
5. postawy w negocjacji;
6. techniki negocjacji.
Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia
pomiędzy uczestnikami, gdy niektóre z ich interesów są wspólne, a inne sprzeczne, i obie strony chcą
uzyskać porozumienie. Spółka informuje, iż rzeczowe szkolenie przedstawiło uczestnikom sytuacje,
w jakich można podjąć się negocjacji, np. gdy obie strony posiadają obszar wspólnych interesów
i kontrahent chce osiągnąć porozumienie, a także kiedy należy unikać negocjowania,
np. gdy negocjatorów opanowało nadmierne pobudzenie emocjonalne.
Spółka potwierdza, że wszyscy Członkowie zapoznali się z powyższymi informacjami oraz materiałami
szkoleniowymi, a także przedyskutowali kwestie będące przedmiotem szkolenia z zakresu rozwijania
umiejętności biznesowych i marketingowych. Każdy z Członków będzie korzystał z wyżej wskazanych
zasad, celem efektywniejszego prowadzenia Spółki.

 

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno sp. z o.o. wskazuje wszystkim Członkom Spółki,
że do 01 marca 2023 roku istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach działania
Modernizacja gospodarstw rolnych dla inwestycji związanych z nawadnianiem lub wykorzystaniem
zielonych źródeł energii.
Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała
rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc
można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją
fotowoltaiczną. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł.
Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji
części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie
nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji
nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł.

 

1 listopada 2020 roku

27 września 2020 roku

 

 

 

Realizując działanie nr 1.1 biznesplanu proszę członków GP o dostarczenie do dnia 28 września 2020 roku informacji o planowanych zasiewach na sezon 2021 oraz przeprowadzonych na sezon 2020 ze wskazaniem nr działek ewidencyjnych, powierzchni zasiewów oraz odmiany uprawy (identyfikowana nazwa) na formularzu załączonym poniżej. Po wypełnieniu proszę o odesłanie skanem na adres e-mail spółki: pomorskie.ziarno@gmail.com

 

ewidencja zasiewów oraz materiał siewny.doc

 

21 września 2020 roku

 

 

 

W dniu 3 września 2020 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Zarząd GP odbył szkolenie w zakresie działań przewidzianych w biznesplanie na I rok działalności.

 

Zaświadczenie.pdf

Plan szkolenia.pdf

Ogłoszenia

Licznik Sprzedaży

Realizacja Bizesplanu

STRONA GŁÓWNA

10 września 2020 roku

 

 

 

STREFA CZŁONKA

Grupa Producentów Rolnych Pomorskie Ziarno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OFERTA HANDLOWA

STREFA CZŁONKA

KONTAKT